2016-03-04 09:47:00

Üniversitemiz hizmet araçlarının kullanımı ile ile ilgili olarak öncelikli olarak “Taşıt Kullanım Yönergesi”ni inceleyiniz. (İlgili yönergeye “http://ichizmetler.agu.edu.tr/mevzuat” adresinden ulaşabilirsiniz.)

1.Adım: Araç talebi yapılabilmesi için (http://ichizmetler.agu.edu.tr/formlar) adresinden “Araç İstek ve Görev Emir Formu” eksiksiz olarak doldurularak ichizmetler@agu.edu.tr adresine gönderilmelidir.

2.Adım: Talebinizin müdürlüğümüz tarafından onaylandığına dair e-mail gönderilecektir.

3.Adım: Müdürlüğümüz tarafından talebiniz hakkında ilgili araç sevk amiri ve şoförlere bilgi verilecektir.

4.Adım: E-mail gönderilen form, araç kullanımı yapacak personel ve birim amiri tarafından ıslak imzalı olarak araç hareketi öncesi ilgili şöförlere teslim edilecektir.

5. Adım: İlgili form görev sonrası şoför ve sevk amiri tarafından imzalanarak müdürlüğümüze teslim edilecektir.

 

Not: Gün içerisindeki rutin işler için öğleden önce saat 10:00 ve öğleden sonra 14:00’de ihtiyaçlara cevap verebilmek üzere rink araç görevlendirmeleri yapılacaktır. Talepler yapılırken öncelikli olarak rink seferlerine göre talep yapılması gerekmektedir.

 

Araçların Görevlendirilmeleri

a) Görevlendirmeler: Rektörlük Makamı hariç bütün birimler araç isteklerini yazılı olarak talep ederler. Şoförler onaylı taşıt görev emri formunu almadan göreve gidemezler.

b) Şehir içi görevlendirmeler: Satın alma gibi rutin işler için yıl başında görev saatleri ile günleri belirtilerek yıllık olur alınır. Diğer görevlendirmeler için araç talebi en az 1 (bir)  gün önce yapılır.

c) Şehir dışı görevlendirmeler: Şehirlerarası görevlendirmeler için araç istekleri en az 15 (on beş) gün önce bildirilir.

d) Teknik gezi için görevlendirmeler: Şehir içi ve dışı teknik geziler için araç talebi en az 15 (on beş) gün önce bildirilir.

e) Bilimsel faaliyetler için görevlendirmeler: Şehir içi araç istekleri en az 7 (yedi) gün önce, şehir dışı araç istekleri için en az 15 (on beş) gün önce bildirilir.